PROJKOM

PROJKOM Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego.

Mgr inż. Marian Jędrzejewski – rzeczoznawca budowlany ds. konstrukcji stalowych i betonowych.

Pozycja nr 50/01R z Centralnego Rejestru Głównego Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Numer ewid.: KUP/BO/0864/01 Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

PROJKOM

Jest firmą inżynierską z siedzibą w Bydgoszczy działającą nieprzerwanie od 1991 roku. Skupia specjalistów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji przemysłowych obiektów wysokościowych.

Oferta usługi

Firma specjalizuje się wykonywaniu następujących usług inżynierskich:

• Wykonywanie badań diagnostycznych i na ich podstawie ekspertyza stanu technicznego kominów stalowych, murowanych oraz żelbetonowych, wież i masztów telekomunikacyjnych, konstrukcji wsporczych pod anteny i innych budowlanych obiektów wysokościowych.

• Wykonanie projektów, nadzory i odbiory techniczne dotyczące: remontów, wzmocnień i modernizacji kominów, wież, masztów i innych obiektów budowlanych.

Działamy na terenie całego kraju

Spośród wielu wykonanych badań diagnostycznych i na ich podstawie ocen stanu technicznego obiektów wysokościowych prace wykonaliśmy dla:

Przedsiębiorstw (Zakładów) Energetyki Cieplnej m.in. w Bydgoszczy, Toruniu Gdańsku, Grudziądzu, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Żninie, Inowrocławiu, Malborku, Ustce, Łasku. Dla operatorów telefonii komórkowej Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., oraz dla szkół, spółdzielni mieszkaniowych, urzędów i zakładów przemysłowych na terenie całego kraju.

Kontakt:

Nasze biuro mieści się w Bydgoszczy: 85-127 Bydgoszcz ul. Chołoniewskiego 3A lok. 44
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 372 21 69 lub 602 775 868
Lub za pomocą poczty elektronicznej: projkom@op.pl